Контакти

Головний редактор: Крайнюков Олексій Миколайович, доктор географічних наук, професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти екологічного факультету
тел. +38-066-695-13-75
Заступник головного редактора: Тітенко Ганна Валеріївна, кандидат географічних наук, декан екологічного факультету
тел. +38-057-707-53-86
Відповідальний секретар: Баскакова Людмила Валентинівна, доцент кафедри екології та неоекології екологічного факультету
тел. +38-068-612-40-69
Ukr_flag