Контакти

Головний редактор: Максименко Надія Василівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри моніторингу довкілля та природокористування, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
тел. +38-067-722-39-08
Заступник головного редактора: Тітенко Ганна Валеріївна, кандидат географічних наук, директор навчально-наукового інституту екології
тел. +38-057-707-53-86
Технічний секретар: Баскакова Людмила Валентинівна, доцент кафедри екології та неоекології
тел. +38-068-612-40-69
Ukr_flag