Рецензування

Усі надані рукописи розглядаються протягом 1 місяця.
Ми перевіряємо всі подані рукописи на плагіат програмним забезпеченням Unichek перед процесом рецензування.
Порядок рецензування рукопису, спрямованого до редакції журналу
1. Всі наукові статті, що надійшли до редакції журналу, підлягають обов'язковому рецензуванню.
2. Подана наукова стаття розглядається відповідальним секретарем на предмет відповідності профілю журналу, вимогам до оформлення і направляється на рецензування фахівця (доктора або кандидату наук), що має найбільш близьку до теми наукову спеціалізацію.
3. У рецензії (Висновок рецензента - форма) висвітлюються наступні питання: - новизна теми, нові ідеї, узагальнення відомих чи повторення; - відповідність змісту статті заявленої в назві теми; - обґрунтованість постановки і глибина розробки проблеми; - відповідність обраної методології та методів дослідження поставленим цілям; - змістовність ілюстративного матеріалу; - достатність та достовірність експериментальних даних; - обґрунтованість представлених висновків; - практична значущість статті.
4. Рецензування проводиться подвійне «сліпе». Рецензентам (двом) невідомо автор рецензованої статті, а прізвище рецензентів невідомо автору статті.
5. При наявності в рецензії рекомендацій щодо виправлення чи доопрацювання статті, текст рецензії направляється автору з пропозицією врахувати їх при підготовці нового варіанту або аргументовано (частково або повністю) їх спростувати.
6. Допрацьована (перероблена) автором стаття повторно направляються на рецензування того ж рецензента, який зробив критичні зауваження.
7. В разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. Стаття може бути спрямована на повторне рецензування або на узгодження в редакційну колегію.
8. Редакція залишає за собою право відхилення статей у разі нездатності або небажання автора врахувати побажання редакції.
9. У разі відмови в публікації статті редакція надсилає автору мотивовану відмову.
10. При наявності негативних рецензій на рукопис від двох різних рецензентів або однієї негативної на її доопрацьований варіант стаття відхиляється без розгляду іншими членами редколегії.
11. Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар інформує про це автора і вказує терміни публікації.
12. Максимальний термін рецензування - між датами надходження рукопису до редакції і винесенням редколегією рішення - становить два місяці.
13. Оригінали рецензій зберігаються в редакції журналу протягом трьох років.
Етичні принципи в діяльності рецензента
Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає у виконанні наступних принципів: - Рукопис, отримана для рецензування, повинна розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.
- Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.
- Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.
- Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукописи, або не може бути об'єктивним, наприклад, у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з рецензування даної рукописи.
Шановний рецензенте!
Завантажте, будь ласка, форму рецензії "Висновок рецензента".
Після завантаження, сформуйте висновок в електронному вигляді та надішліть
на e-mail: ecology_journal@karazin.ua
Завантажити форму "Висновок рецензента"
Ukr_flag