Дослідження в області екології, неоекології та охорони навколишнього середовища. Висвітлюються питання теорії й практики екологічного моніторингу, екології людини, заповідної справи, медико-екологічних досліджень, а також фактори і наслідки антропогенного впливу на довкілля.

Для науковців і фахівців-екологів, а також викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів України або інших країн без будь-яких обмежень.

Галузь науки: географія
Фахова реєстрація
Додаток до Постанови Президії ВАК №1-05/1 від 18.01.07 згідно Постанови Президії ВАК № 1-05/2 від 15.02.2007
Постанова президії ВАК України від 18.11.2009 р. № 1-05/5
Наказ №747 від 13.07.2015

Засновник: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Рік заснування: 1999

Мова: українська, англійська, російська

Періодичність: 2 рази на рік

Журнал зареєстрований у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar, ВІНІТІ

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ No 5097 від 03.05.2001

Політика відкритого доступу

Редакція видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі реалізовується безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до рецензованих матеріалів журналу. «Людина та довкілля. Проблеми неоекології” публікує статті під Creative Commons ліцензією (СС BY 3.0), згідно з якою дозволяється копіювання, поширення, демонстрація, модифікація й розробка власних творів на основі наведених матеріалів за умови надання посилань на оригінальну роботу.

ISSN 2415-7678 (Online), ISSN 1992-4224 (Print)

Ukr_flag