Редакційна колегія

Головний редактор: Максименко Надія Василівна, д-р геогр. наук, проф.,завідувач кафедри моніторингу довкілля та природокористування, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail:nadezdav08@gmail.com
Заступник головного редактора: Тітенко Ганна Валеріївна, канд. геогр. наук, доц., директор навчально-наукового інституту екології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail:titenko555@gmail.com
Відповідальний секретар: Гололобова Олена Олександрівна, канд. с.-г. наук, доц., доцент кафедри моніторингу довкілля та природокористування, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail: valeo.elena@gmail.com
Технічний секретар: Баскакова Людмила Валентинівна, доцент кафедри екології та неоекології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail:ecology.journal@karazin.ua
Члени редколегії:
Ачасов Андрій Борисович, д-р с.-г. наук, проф., Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, e-mail:remsensing@yandex.ua
Василенко Ольга Володимирівна, канд. с.-г. наук, доц.,Уманський національний університет садівництва, e-mail:vsolga05@gmail.com
Гриценко Анатолій Володимирович, д-р геогр. наук, проф., НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», e-mail: directorniiep@gmail.com
Клименко Микола Олександрович, д-р с.-г. наук, проф., Національний університет водного господарства та природокористування, м. Ровно, e-mail:m.o.klimenko@nuwm.edu.ua
Коваль Ірина Михайлівна, канд. с.-г. наук, с.н.с., провідний науковий співробітник лабораторії екології лісу, Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків, e-mail:Koval_Iryna@ukr.net
Крайнюков Олексій Миколайович, д-р геогр. наук, проф., професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; e-mail: alkraynukov@gmail.com
Лісняк Анатолій Анатолійович, канд. с.-г. наук, доц., , Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,e-mail:anlisnyak@gmail.com
Мудрак Олександр Васильович, д-р с.-г. наук, проф., завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук, Вінницька академія неперервної освіти, e-mail:ov_mudrak@ukr.net
Некос Алла Наумівна, д-р геогр. наук, проф., завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail:alnekos999@gmail.com
Полторецький Сергій Петрович, д-р с.-г. наук, проф., професор кафедри рослинництва імені О. І. Зінченка факультету агрономії, Уманський національний університет садівництва, e-mail:
Сафранов Тамерлан Абісалович, д-р геол.-мин. наук, проф., Одеський державний екологічний університет,e-mail:safranov@ukr.net
Скрильник Євген Володимирович, д-р с.-г. наук,, завідувач лабораторії органічних добрив і гумусу, ННЦ Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського, м. Харків, e-mail: orgmin@mail.ru
Скрильник Юрій Євгенович , канд с.-г. наук, с.н.с., провідний науковий співробітник лабораторії екології лісу, Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків, , e-mail:
Сонько Сергій Петрович, д-р геогр. наук, проф., Уманський національний університет садівництва, e-mail:sp.sonko@gmail.com
Уткіна Катерина Богданівна, канд. геогр. наук, доц., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail: kateutkina@gmail.com
Борковський Якуб , доктор, професор,, Вармінсько-Мазурський університет, м. Ольштин, Польща, e-mail:jakub.borkowski@uwm.edu.pl
Едіріппуліге Сісіра , доктор географії, Університет Квінсленду, Брісбен, Австралія, e-mail:s.edirippulige@uq.edu.au
Коцо Штефан , доктор філософії, Науково-дослідний інститут ґрунтознавства та охорони ґрунтів, регіональний філіал у м. Прешов, Словацька республіка, e-mail:stefan.koco@nppc.sk
Кіосопоулос Джон, д-р філософії, проф., Університет східної Аттики, Афіни, Греція, e-mail:kionas@teiath.gr
Крівцов Володимир, д-р філософії,, Едінбургський університет, Великобританія, e-mail: vkrivtso@exseed.ed.ac.uk
Нахтнебель Ханс-Петер, проф. університету природних ресурсів та прикладних наук – BOKU, Австрія; e-mail:peter.nachtnebel@boku.ac.at
Торма Станіслав, проф. Науково-дослідний інститут ґрунтознавства та охорони ґрунтів, регіональний філіал у м. Прешов, Словацька республіка; e-mail: s.torma@vupop.sk
Хусанов Алішер , канд. техн. наук Південно-Казахстанський університет імені М. Ауезова, м. Шемкент, Казахстан, e-mail: khusanov75@gmail.com
Ukr_flag