Наповнення цього сайту припинено. Переходьте за посиланням https://periodicals.karazin.ua/humanenviron.

Надаються результати фундаментальних і прикладних досліджень в різних галузях географії, агрономії, лісового господарства та екології. Розглядаються шляхи вирішення сучасних проблем географічної науки, висвітлюються питання земельної політики, загального землеробства, сільськогосподарських та фіто меліорацій, агрофізики, агроґрунтознавства, агрохімії, рослинництва, лісовпорядкування, лісової таксації, лісознавства і лісівництва, екології людини, заповідної справи, оцінки і оптимізації стану навколишнього середовища, теорії й практики екологічного моніторингу, ГІС-технологій, моделювання стану довкілля.

Для науковців і фахівців-екологів, а також викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів України або інших країн без будь-яких обмежень.

Наповнення цього сайту припинено. Переходьте за посиланням https://periodicals.karazin.ua/humanenviron.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б в галузях наук: 10 Природничі науки за спеціальностями 101 Екологія, 103 Науки про Землю ; 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальностями 201 Агрономія, 205 Лісове господарство, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата географічних та сільськогосподарських наук Наказ МОН України № 409 від 17.03.2020

Засновник: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Рік заснування: 1999

Мова: українська, англійська

Періодичність: 2 рази на рік

Журнал зареєстрований у міжнародних наукометричних базах DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ No 5097 від 03.05.2001

Політика відкритого доступу

Редакція видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі реалізовується безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до рецензованих матеріалів журналу. «Людина та довкілля. Проблеми неоекології” публікує статті під Creative Commons ліцензією (СС BY 3.0), згідно з якою дозволяється копіювання, поширення, демонстрація, модифікація й розробка власних творів на основі наведених матеріалів за умови надання посилань на оригінальну роботу.

ISSN 2415-7678 (Online), ISSN 1992-4224 (Print)

Ukr_flag