Представлені результати досліджень в області географії, екології та охорони навколишнього середовища. Висвітлюються питання теорії й практики аналізу, оцінки і оптимізації стану навколишнього середовища, а також фактори і наслідки антропогенного впливу на довкілля; розглядаються питання екологічного менеджменту, безпеки і освіти.

Для науковців і фахівців-екологів, а також викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів.

Галузь науки: географія
Фахова реєстрація
Додаток до Постанови Президії ВАК №1-05/1 від 18.01.07 згідно Постанови Президії ВАК № 1-05/2 від 15.02.2007
Постанова президії ВАК України від 18.11.2009 р. № 1-05/5
Наказ №747 від 13.07.2015

Засновник: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Рік заснування: 1999

Мова: українська, англійська, російська

Періодичність: 2 рази на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ No 5097 від 03.05.2001

ISSN 2415-7678 (Online), ISSN 1992-4224 (Print)

Ukr_flag