Дослідження в області екології, неоекології та охорони навколишнього середовища. Висвітлюються питання теорії й практики екологічного моніторингу, екології людини, заповідної справи, медико-екологічних досліджень, а також фактори і наслідки антропогенного впливу на довкілля.

Для науковців і фахівців-екологів, а також викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів України або інших країн без будь-яких обмежень.

Галузь науки: географія
Фахова реєстрація
Додаток до Постанови Президії ВАК №1-05/1 від 18.01.07 згідно Постанови Президії ВАК № 1-05/2 від 15.02.2007
Постанова президії ВАК України від 18.11.2009 р. № 1-05/5
Наказ №747 від 13.07.2015

Засновник: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Рік заснування: 1999

Мова: українська, англійська, російська

Періодичність: 2 рази на рік

Журнал зареєстрований у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar, ВІНІТІ

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ No 5097 від 03.05.2001

ISSN 2415-7678 (Online), ISSN 1992-4224 (Print)

Ukr_flag